Kiến thức quảng cáo Google
Kiến thức quảng cáo Google
Những cách loại bỏ click ảo trong adwords của google

Những cách loại bỏ click ảo trong adwords của google

Hiện nay quảng cáo adwords đang là một cách quảng cáo giúp trang web đứng trên trang đầu của các công cụ tìm kiếm. Nhưng adwords cũng có những click ảo, vậy google có những cách nào để loại bỏ click ảo này....