Kiến thức Facebook Marketing
Kiến thức Facebook Marketing
Chiến lược 4p trong marketing là gì?

Chiến lược 4p trong marketing là gì?

4P Trong Marketing là gì? 4P trong marketing là một mô hình để tăng cường các thành phần "marketing mix – tiếp thị hỗn hợp" của bạn - cách bạn đưa sản phẩm hoặc dịch vụ mới ra thị trường. Nó giúp bạn xác...